JavaScript Sayaç

JavaScript Sayaç Div içerisinde açılan bir iletişim formunun 2 saniye sonra kaybolması için hazırlanmıştır. jQuery’nin slideUp kapanma efekti kullanılmıştır.

1
2
3
function closeForm(){
  setTimeout('$("#contactForm").slideUp("slow")', 2000);
}

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box