Javascript Algoritmaları – Selection Sort

Selection Sort Bubble Sort’un biraz geliştirilmiş halidir ve elemanlar arasında döngü ile dönerken her eleman geçişinde sadece bir seçim yapar ve o seçimin sıralamasını değiştirir.
Bu sıralama : 
*Ilk elemanın en küçük olduğunu varsayar 
*Sonra bu elemanı ikinci sıradaki değer ile karşılaştırır.
*Eğer ikinci sıradaki eleman ilkinden küçükse bu sefer ikinci değeri en küçük olarak atar. 
*Bu işlem dizinin son elemanına dek devam eder.
*Eğer minimum deger başladığınız değer değilse yerlerini değiştirir.
Aşağıdaki resim biraz daha yardımcı olacaktır.

Selection Sort Çalışması:

Örnek Kod:

See the Pen Selection Sort by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

Leave a Reply

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box