hızlı

MS SQL içerisindeki büyük miktarda veriler arasında sayfalamayı hızlı bir şekilde yapmak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CREATE PROCEDURE dbo.GetProductsPaged
(
  @startRowIndex int,
  @maximumRows int
)
AS
  SELECT   ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, QuantityPerUnit,
        UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, Discontinued,
        CategoryName, SupplierName
FROM
  (
    SELECT ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, QuantityPerUnit,
       UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, Discontinued,
       (SELECT CategoryName
        FROM Categories
        WHERE Categories.CategoryID = Products.CategoryID) AS CategoryName,
       (SELECT CompanyName
        FROM Suppliers
        WHERE Suppliers.SupplierID = Products.SupplierID) AS SupplierName,
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ProductName) AS RowRank
    FROM Products
  ) AS ProductsWithRowNumbers
WHERE RowRank > @startRowIndex AND RowRank <= (@startRowIndex + @maximumRows)