• Şifre alanları için regex ifadesi0

  // c# kodu olduğu için \ karakteri \ olarak yazılmıştır, başka programlama dillerinde "\" ifadesini "\" ile değiştirin
  ^(?=.*[^a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[-!$%^&*()_+|~=`{}\[\]:\";'<>?,.\/])\S{8,30}$
  // şifrenin en az 8 karakter olmasını 1 küçük, 1 büyük harf, 1 rakam ve 1 sembolden oluşmasını zorunlu tutar.
  ^(?=.*[^a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])\S{8,30}$
  //bu ifadede ise sembol zorunluğu yok.
  
  READ MORE