• By mezo
  • 22/06/2013

Kararlı Olmak !

Kararlı Olmak !

Kararlı Olmak ! 1024 680 mezo

Bir işi başarabilmenin en önemli kuralıdır o işi yapabileceğine inanmak, kararlı ve istekli olmak. Zor durumda kaldığında farklı alternatifler üretebilmek, başarısızlık karşısında yılmadan mücadele etmek, hedefe yönelik Success-Kiden gerekli adımlardandır. Bir şeye karar verdiğinizde üretirsiniz.Karar vermek dibi görünmeyen zifiri karanlık kararsızlık çukurundan kurtuluştur.Bir kördüğüm haline gelmiş sarmaldan aniden özgür olmaktır. Ancak öncelikle bir karar verebilmek için özgür irade gücü ve cesaret gereklidir. Karar vermek kişiyi yeni bir yola koyar ve bu yol yeni yükler getirir. Bu kararın arkasında durabilecek güce sahipseniz yola koyulabilirsiniz. Aksi halde arkasında duramayacağınız kararlar yolda size yetişip ezip geçecektir.
İlk önce neye ulaşmak istediğimize, sonra da bu isteğimize nasıl ulaşacağımıza karar vermek zorundayızdır. Bu noktada karar vermenin gücü çok büyüktür. Uygulanırsa etkisi ile yaşamı baştanbaşa değiştirir. Karar verdiği an insan, hayata karşı kendini güçlü ve yenilenmiş hisseder.

Karar vermek çoğunlukla bir çıkmazdan çıkış yolu bulabilmek içindir. Karar alan aldığı kararı yaşamına yansıtırken “Keşke şöyle yapsaydım, şunu da düşünseydim, şuna da ayıp oldu, vs… ” gibi kuşkuya düşme, pişmanlık, duraksama ve kayboluşlardan kendini uzak tutabilme yetisine de sahip olmalıdır.

Karar almak, uygulamaya göre nispeten daha kolaydır. Zira insanoğlu alışkanlıklarından kolay kolay kopmak istemez.

Uygulamaya geçen bir kararda dönüş yoktur. Yol tek şerittir. Kendine saygısını tümden yitirmemesi için bu yola koyulmuştur artık. Denildiği gibi: “Karar vermek, bir şeyleri kaybetmeden gerçekleşemeyen eylemdir.”

“Karar almak”, çoğunlukla bireyin hayatına belli prensip ve kurallar perspektifinden yeni bir bakış açısı ile bakması anlamında kullanılır. “Karar vermek” ise kişinin hayatında çok önemli bir seçim yapmak ve hayatının gidişini değiştirmek zorunda kalması anlamındadır.
Hayat öyle basite alınacak bir oyun değildi. Oyunun kurallarını bilmen ve ona göre oynaman gerekiyordu. Ama çoğu zaman oyunun kurallarını bilmek yetmiyordu. Çok daha önemli olan başka bir şey vardı. Kendini bilmek… Ne istediğini ama gerçekten en çok ne istediğini, neyin seni mutlu edeceğini ve kim olduğunu, neler yapabileceğini bilmek zorundaydın. Seçmek, karar vermek zorundaydın. Ancak o zaman doğru kararlar veriyor ve mutlu bir hayata sahip oluyordun. Ve kararlar birer kibritti. Ya kendini yakıyordun ya da ısıtıyordun…”

Denilir ki: “Yaşam haritalarını izlerken, hedeflerinize ulaşmaya çalışırken, aklımız dümen, duygularımız yakıttır. Akıl ve mantık önderliğinde, vicdanlarını da kullananlar hedeflerine ulaşırlar.” Amaç duyguları köreltmek değil, onları yönetmektir.

Bir sorun, o durumu düzeltmeye hazır oluncaya kadar karşımızda durur. Neyin yanında, neyin karşısında olduğu bilinen gerçek insanlar, karar vermenin gücünü de bilmektedirler. Onlar, en zor durumda yalpalasalar bile yollarına devam ederler. Karar vermenin bu büyük gücünü kullanırlar, asla arada kalmaz ve sorunun bir parçası olmamak için gerektiğinde en acı verici kararları dahi almaktan bir an bile çekinmezler.

Birçok insanın, hayatlarında başarısızlığa uğramaları, akla uygun davranabilme özgürlüğünün ellerinde bulunduğunu görememelerinden, seçmenin gerekliliğinin farkına vardıkları zaman da artık karar vermek için zamanın geçmiş olmasındandır.

Karar vermek zordur,ama bir o kadar da canlandırıcıdır.

Ya yaşamınıza renk katın,

Ya da ömrünüzü keşkelerle geçirip, arada kalın…

Seçim yapmak, omuzlarınıza yüklenen bir yüktür başta…

Sonra sırtınıza yüklediğiniz yerden derinizi yırtıp açan ve sizi uçuran kanatlardır…

Yeniliğe açılan kapıdır…

Yaşadığının farkına varmaktır…

Düşününüz ve…

Karar verecekseniz şimdi verin…

Seçim yapacaksanız şimdi yapın…

Yola koyulacaksanız, dönmemek üzere ilk adımınızı atın…

Karar Vermek İle İlgili Güzel Sözler

“Cesaret insanı zafere, kararsızlık ve korkaklık ise ölüme götürür.” YAVUZ SULTAN SELİM

Akıllı kişiler kararlarını aceleyle değil, düşünüp taşınarak verirler. JEREMY TAYLOR

Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak. SALLUST

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. KONFÜÇYÜS

Bir girişimde bulunacaksanız, kararsızlık kapılarını kapatın. NIETZSCHE

Bir insan hakkında verdiği cevaplardan çok, sorduğu sorularla daha iyi karara varırsın.VOLTAIRE

Bir konu hakkında karar vermeden önce başkalarının da öğütlerine kulak vermek gerekir.DALE CARNEGIE

Çok boyutlu olaylarda ani kararlar vermek aptallıktan başka bir şey değildir. MONTAIGNE

Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PESTALOZZI

Güneşi sağ elime, ay’ı sol elime verseniz dahi, davamdan vazgeçmem. HZ MUHAMMED (sav)

Güzelliği anlamak için bir kere bakmak yeter ama, bir karara varmak için çok düşünmek gerekir. EMILE ZOLA

Karar verebilen acıyı yener. GOETHE

Kararlar çoğunlukla saatlerimize benzerler, hiç birimizinki birbirine uymaz, ama gene de kendimizinkine güveniriz. POPE

Kararlılık keskin bir bıçağa benzer, keskin ve düzgün keser. Kararsızlık ise kör bir bıçak gibidir, kestiği her şeyi parçalar ve yırtar. JAN ME KEITHEN

Kararsızlık en büyük hastalıktır. GOETHE

Kararsızlık ve gecikme başarısızlığın iki önemli sebebidir. GALILEO

Kararsızlık, esef ve pişmanlıklarımızın biricik sebebidir. DESCARTES

Kendi kendine karar veremeyenin ahlaki sorumluluğu da olmaz. ARISTO

Kızgın olduğum zamanlarda karar vermem. WINSTON CHURCHILL

Kuşku ve kararsızlık, insanın gelişmesini engeller. IGNAZIO SILONE

Küçük hataları fazla dikkate alma, yoksa önemli kararları almakta güçlük çekersin. WILHELM JORDAN

Olaylar sonuçlanmadan kesin bir karara varmak doğru olmaz. DALE CARNEGIE

Uzun düşünmek insana, çok kez fırsat kaçırtır. PUBLILILUS CYRUS

Vaktinden önce alınan kararların sonu yoktur. OSCAR WILDE

Ya başlamamalı, ya bitirmeli… OVIDIUS

Yapmak istediğin şey için düşünerek karar ver, verdiğin kararı da mutlaka yap. BENJAMIN FRANKLIN

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.