Posts Tagged :

Language

Microsoft CRM Online Dil Desteklerinin Ayarlanması 703 405 mezo

Microsoft CRM Online Dil Desteklerinin Ayarlanması

CRM de Dil Desteklerinin Ayarlanması

CRM üzerinde kullanılacak olan dillerin ayarlanabilmesi için . CRM de bulunan Ayarlar kısmında ki Yönetim seçeneği üzerindeki Diller linkine tıklandıktan sonra çıkan listede kullanıcıların kullanabilecekleri dillerin işaretlenip kapatılması gerekmektedir. böylelikle birden fazla dil desteği CRM üzerine eklenmiş olur
52bc47048c6014599257494618c492ae

 

Umarım Yararlı Olur

Bilgiyle Kalın

M.Zeki Osmancık

 

E-Book Gallery for Microsoft Technologies 100 100 mezo

E-Book Gallery for Microsoft Technologies

If you want to learn about Microsoft technologies you can use  E-Book Gallery for Microsoft Technologies 🙂

Click Here…

I hope that is helpful

May the knowledge be with you

M.Zeki Osmancık

Windows 8 Store Apps Using Localization 935 590 mezo

Windows 8 Store Apps Using Localization

Hi Friends
In this article i want to explain about localization on Windows Store Apps. If you built an application and want to make this application world wide, you have to add multi-language in your application.
So lets start the sample about using localization on Windows Store Applications.
First of all we need to add *.resw files to project. This file is string resource files and we need to add resw file for every language.

I added 3 *.resw file in my project for English German and Turkish languages in different folders with same name.

Then i modifying my *.resw files for every language:
Resources.resw file in ”en” folder

Resources.resw file in ”gr” folder

Resources.resw file in ”tr” folder

In my MainPage.xaml page i place 1 combobox 3 TextBlock and 2 Textbox.

 

<Pagex:Class=”localizationsample.MainPage”xmlns=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation”

xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”

xmlns:local=”using:localizationsample”

xmlns:d=”http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008″

xmlns:mc=”http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006″

mc:Ignorable=”d”>

 

<Grid Background=”{StaticResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}”>

<TextBlock Name=”txtUserName” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”316,304,0,0″ TextWrapping=”Wrap” Text=”User Name” VerticalAlignment=”Top” FontSize=”36″/>

<TextBlock Name=”txtPassword” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”316,353,0,0″ TextWrapping=”Wrap” Text=”Password” VerticalAlignment=”Top” FontSize=”36″/>

<ComboBox Name=”cmbLanguage” HorizontalAlignment=”Left” Margin=”591,38,0,0″ VerticalAlignment=”Top” Width=”205″ SelectionChanged=”ComboBox_SelectionChanged_1″/>

<TextBlock HorizontalAlignment=”Left” Margin=”381,38,0,0″ TextWrapping=”Wrap” Text=”Choose Language” VerticalAlignment=”Top” FontSize=”22″/>

<TextBox HorizontalAlignment=”Left” Margin=”553,304,0,0″ TextWrapping=”Wrap” VerticalAlignment=”Top” Width=”333″/>

<TextBox HorizontalAlignment=”Left” Margin=”553,353,0,0″ TextWrapping=”Wrap” VerticalAlignment=”Top” Width=”333″/>

 

</Grid>

</Page>

 

 

 

Write very simple code for add items in combobox.

cmbLanguage.Items.Add(“en”);cmbLanguage.Items.Add(“tr”);cmbLanguage.Items.Add(“gr”);

When you select a language on combobox ,language file will change. For doing this process we must write some code on combobox selectionChanged event.

var context = new ResourceContext();var selectedLanguage = cmbLanguage.SelectedItem;if (selectedLanguage != null){var lang = new List<string>();lang.Add(selectedLanguage.ToString());

context.Languages = lang;

var resourceStringMap = ResourceManager.Current.MainResourceMap.GetSubtree(“Resources”);

this.txtUserName.Text = resourceStringMap.GetValue(“string1”, context).ValueAsString;

this.txtPassword.Text = resourceStringMap.GetValue(“string2”,context).ValueAsString;

}

ResourceContext reads the *.resw files. If we read our language files we can read ids of contents and call them where ever we want.

Our language changer is ready just test.

I hope that is helpful

May the knowledge be with you

M.Zeki Osmancık

XML Nedir? 288 116 mezo

XML Nedir?

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda XML yapısını açıklamaya çalışacağım.

Öncelikle XML in ne olduğundan başlayalım. Her ne kadar bilgisayar kullanan herkes bir şekilde XML dosyaları ile çalışıyor olsada nasıl bir yapı olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini kestiremeyebilir zaten çoğu kimse kullandığı hazır programlar sayesinde XML ile çalışıyor.En basiti bir otel her gece emniyete otelde konaklayanların listesini emniyetin ona vermiş olduğu program ile göndermek zorunda. Göndermek zorunda olduğu dosya XML dosyasıdır bunun gibi bir çok örnekte göreceğimiz gibi XML yaygın bir iletişim dosyası.

XML (Extensible Markup Language) bir programlama dili değildir. Sadece markup yani işaretleme dilidir. Markup dillerine örnek olrak HTML,WML vs.. verilebilir. Bu dillerde veriler bazı işaretlerle (etiket) işaretlenirler. Örneğin bir HTML kodunda bir başlık yazısı <h1> etiketi ile işaretlenir. Sonuç olarak bir belgedeki verileri işaretlemeye yarayan dillere markup dilleri denir.

W3C ( World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafından tasarlanan ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan XML kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri kendi etiketlerini tanımlayarak çok etkin ve rahat kullanabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri kendi yapıları içersinde standardize edebilecekleri esnek , genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dilidir.

Farklı tipteki verileri orjinal formatlarında tek bir havuzda tutabilen XML veriye hızlı kolay ve ortamdan bağımsız olarak erişebilme imkanı sunar.

Öncelikle veri transferinin kolaylaşmasını ve verinin içerik bilgisiyle saklanabilmesini hedefleyen XML, içerik ve sunum bilgilerini birbirinden ayırır. Bu özelliği ile de HTML’den farklılaşır.

 • XML bir document’in(belgenin) yapısını ve görünümünü tanımlamak için kullanılan uluslararası bir standartdır.
 • XML (Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili) yapılandırılmış belge ve verilerin evrensel formatıdır
 • XML text tabanlı markup dilidir ve data alış verişinde kullanılan bir standard’ır
 • XML bilginin yapısını tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.
 • XML bilgiyi tanımlayan ve web’te bilgi alış verişi için kullanılan standard bir biçimdir.
 • XML markup dillerini tanımlayan bir metadilidir.
 • XML verinin yapılandırılması ve tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.
 • XML herhangi bir verinin biçimlenmesi,tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.

Yukarıdaki tanımlar birbirine benzemektedir. Bazı kelimeler veri, tanımlama,standart vs.. gibi çok fazla kullanılmış. Tanımlardaki bir farklılık XML’in hem bir teknoloji hem de bir dil olmasından doğmaktadır. Bazı tanımlar sadece XML teknolojisini tanımlarken bazıları dil olarak XML’i tanımlamışlar.

Bütün bu tanımlardan şu sonuçlar çıkarılabilir

 • XML hem bir teknolojidir hem de bir dildir
 • XML dil olarak markup dil’leri yaratmaya yarar.
 • XML verileri tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.
 • XML verileri tanımlamak için bir standart oluşturmak için yaratılmıştır.
 • XML verileri standart bir şekilde tanımladığından web’te veya herhagi iki program arasında veri alış verişi kolaylaştırmaktadır.

Şimdi kendi arkadaşlarımızın ad soyad ve telefon bilgilerini tutabildiğimiz bir XML dosyası oluşturalım.

Kendi kurallarımıza göre oluşturacağımız bu XML dosyasında etiketlerimiz Ad , Soyad ve Telefon olsun ayrıca Telefon etiketinin özelliklerini belirlemek için Tur adında bir Attribute tanımlayalım. Öncelikle XML dosyamızda o belgenin XML olduğunu ve versiyonunu dil desteğini belirten bir satır bulunmak zorunda.  Ve mutlaka bir root (Ana ,Kök) node olmak zorunda.

Kök node u tanımladıktan sonra her bir kişi için ayrı node’larımız olmak zorunda.

Her kayıt için bir node için içersinde tutacağımız bilgilerin etiketlerini tek tek tanımlamalıyız.

Bu şekilde Xml dosyamız içersine bir kişinin kaydını girmiş oluyorum. Eğer eklemiş olduğum etiketlerin bir özelliğini tanımlamak istersem o zamanda bir Attribute (Öznitelik) tanımlamam yeterli olacak.

Umarım yararlı olur bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Bilgi ile Kalın!!!

M.Zeki Osmancık

TSQL _ Select 387 260 mezo

TSQL _ Select

Merhaba Arkadaşlar . Bu yazımızda TSQL den bahsetmek istiyorum.  Veritabanı programları ile uğraşanların yada biz programcıların sürekli kullandığı hatta bazen baş belası olabilen bu SQL neymiş ona bakalım.

SQL (Structured Query Language) yani Yapılandırılmış  Sorgulama Dili anlamına gelen veritabanı sorgulama dilidir. SQL, düzeltilmesi veya değiştirilmesi istenen bilgileri açıkça belirtmeye izin veren ve yerine getirilebilecek başlıca işlemleri tanımlamamızı sağlayan bir komut takımıdır

Sql deki kodları :

Veri İşleme Dili – DML (Data Manipulation Language )

Veri Tanımlama Dili – DDL (Data Definition Language)

Veri Kontrol Dili  – DCL(Data Control Language)

Olarak gruplayabiliriz.

Bu gruplar içersinde hangi kodlar var peki?

Veri İşleme Dili – DML (Data Manipulation Language )

SQL Veri İşleme Dili veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan DML komutlarının tümüdür.

SELECT : Veri seçmek

DELETE : Veri silmek

UPDATE : Veri güncellemek

INSERT : Veri girmek

Veri Tanımlama Dili – DDL (Data Definition Language)

SQL Veri Tanımlama Dili verilerin tutulduğu nesneler olan tabloların yaratılmasını, silinmesini ve bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlar.

CREATE TABLE : Yeni bir tablo yaratmak

ALTER TABLE : Tabloda değişiklik yapmak

DROP TABLE : Tabloyu silemek

CREATE INDEX : Tabloda dizin oluşturmak

Veri Kontrol Dili  – DCL(Data Control Language)

SQL Veri Kontrol Dili bir veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini sağlar.

GRANT :Kullanıcıya yetki vermek

DENY:Kullanıcı, grup veya rolü herhangi bir eylem için engeller.

REVOKE:Daha atanmış olan yetki veya engeli kaldırır.

Veritabanında Arama İşlemleri

Bir veritabanı içersindeki bilgilerimiz arasında belli kriterlere uygun yada bir rapor şeklinde bir arama gerçekleştirmek istiyorsak  kullanmamız gereken kod  Select olmalıdır.

Select ifadesi bir tablodan verileri seçmek için kullanılır. Elde edilen veriler sonuç kümesi olarak adlandırılır ve yine bir tablo görüntüsü şeklinde görüntülenir.

Söz dizimi:

Tüm alanları görüntülemek istemediğimiz zamanlarda kolon adı belirterek istenilen bilgiler çekilebilir.

SELECT <görüntülenmek istenen kolonlar> FROM <tablo adı>

Tüm alanları göstermek istediğimiz durumlarda kolon adı yerine * kullanılır.

SELECT * FROM <tablo adı>

Şimdi birlikte bir örnek yapalım. Northwind veritabanı içersinde bulunan herhangi bir tablonun bilgilerini önce tablo ismi ile sonra * ile çağıralım.

Verilerimizi tablo ismi ile yada * simgesiyle hepsini getiriyoruz. Süper ama bir sorun var  yada sorundan çok bir eksik demeliyiz belkide belli kriterlere uyan bilgileri getirmek istediğimde ne yapmam gerekir ?

Böyle bir durumdada yardımımıza WHERE yantümcesi koşuyor. WHERE yantümcesi görüntülemek istediğimiz verileri belirli bir kritere göre seçebilmemizi sağlar.

Yazımı

SELECT <sütun adı> FROM <tablo adı> WHERE <koşul(lar)>

Yani WHERE yantümcesi diyor ki bana istediğin kriteri söyle NERDE eşleşen varsa alayını getireyim sana diyor. Ama bu kriterleri hangi operatörlerle sağlarız birde onu belirtelimki sadece eşittir işaretinden ibaret olduğu anlaşılmasın.

İşte WHERE yantümcesi ile kullanabileceğimiz operatörler

Bizde teşekür edip bir örnek yaparak Where yantümcesi istediğini veriyoruz.

Bu kez müşteriler tablosundayız ve Madrid deki müşterilerimizi görmek istiyoruz.

Nasıl Where yantümcesi işini iyi yapıyor değilmi 😀

WHERE yantümcesinin  operatörlerinden bahsetmiştik orada herşey güzel anlaşılır matematiksel şeyler var ama 2 operatör varki kafa karıştırabilir.  LIKE ve BETWEEN  bunlarında nasıl kullanıldığına kısaca deyinelim

LIKE

LIKE kelimesi sütundaki değerlerin, joker karakterler kullanılarak oluşturduğumuz bir arama koşulu ile karşılaştırılmasını sağlar.

SELECT <kolon adı> FROM <tablo adı>

WHERE <aranacak sütun> LIKE <kriter>

Örnek arama koşulları:

LIKE ‘BR%’                          İlk iki harfi BR olan tüm kayıtlar

LIKE ‘Br%’                           İlk iki harfi Br olan tüm kayıtlar

LIKE ‘%een’                       Son üç harfi een olan tüm kayıtlar

LIKE ‘%en%’                      İçerisinde en ifadesi geçen tüm kayıtlar

LIKE ‘_en’                           Son iki harfi en olan üç harften oluşan tüm kayıtlar

LIKE ‘[CK]%’                       C veya K harfleriyle başlayan tüm kayıtlar

LIKE ‘[S-V]ing                    ing ile biten ve ilk harfi S ile V harfleri arasında olan dört harfli herhangi kelime

LIKE ‘M[^c]%’                   M ile başlayan ikinci harfi c olmayan tüm kayıtlar

BETWEEN..AND

BETWEEN … AND operatörü 2 değer ile belirtilen aralığı sınar. Bu değerler sayı, metin veya tarih olabilir.

SELECT <kolon adı> FROM <tablo adı>

WHERE <sütun adı> BETWEEN <değer 1> AND <değer 2>

Umarım faydalı olmuştur bir başka yazıda görüşmek dileği ile ….

M.Zeki Osmancık

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.