Posts Tagged :

javascript kod

Javascript Algoritmaları – Bubble Sort 230 300 mezo

Javascript Algoritmaları – Bubble Sort

Bubble Sort okullarda öğretilen ilk algoritmadır diyebiliriz. Bu algoritma verim olarak en verimsiz sıralama algoritmasıdır ancak yapısal olarak anlaşılması en kolayıdır. Buradaki temel fikir sıralanacak dizi içindeki elemanların karşılaştırılmasıdır. Her seferinde 2 eleman karşılaştırılır ve sonrasında yerleri değişmeden önce doğru sıradalarmı diye emin olur. Basit olarak : 
*Ilk eleman ile ikinciyi karşılaştırır
*Eğer ilk eleman ikinci elemandan sonra gelmeliyse yerlerini değiştirir
*Sonra üçüncü eleman ile ikiyi karşılaştırır 
*Eğer  ikinci eleman , üçüncü elemandan sonra gelecekse yerlerini değiştirir ve bu işlem dizinin son elemanına kadar devam eder. 
Aşağıdaki resim anlattığım şu mantığı anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Flowchart:

Örnek Kod:

See the Pen Bubble Sort by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

Javascript Algoritmaları – Selection Sort 300 363 mezo

Javascript Algoritmaları – Selection Sort

Selection Sort Bubble Sort’un biraz geliştirilmiş halidir ve elemanlar arasında döngü ile dönerken her eleman geçişinde sadece bir seçim yapar ve o seçimin sıralamasını değiştirir.
Bu sıralama : 
*Ilk elemanın en küçük olduğunu varsayar 
*Sonra bu elemanı ikinci sıradaki değer ile karşılaştırır.
*Eğer ikinci sıradaki eleman ilkinden küçükse bu sefer ikinci değeri en küçük olarak atar. 
*Bu işlem dizinin son elemanına dek devam eder.
*Eğer minimum deger başladığınız değer değilse yerlerini değiştirir.
Aşağıdaki resim biraz daha yardımcı olacaktır.

Selection Sort Çalışması:

Örnek Kod:

See the Pen Selection Sort by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

Javascript Algoritmaları – Insertion Sort 300 180 mezo

Javascript Algoritmaları – Insertion Sort

Insertion Sort sonuç olarak beklediğimiz sıralanmış listeyi her eleman için sıralayan çok basit bir sıralama algoritmasıdır. Bu yüzden de Heap Sort yada Quick Sort kadar verimli bir sıralama algoritması değildir. Insertion sıralamasını elimizdeki bir dizi iskambil kağıtlarını sıralamak gibi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki animasyonu incelediğinizde göreceksiniz elinizdeki kağıtları sıramak için bir kartı aradan çekip yerine yerleştirdiğimiz gibi çalışan ve her seferinde sıralanmış bir dizi elde eden bir sıralama yöntemi. 

Animasyon:

FlowChart:

Örnek Kod:

See the Pen Insertion Sort by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

Javascript Algoritmaları – Binary Search 386 878 mezo

Javascript Algoritmaları – Binary Search

Binary search sıralı bir dizi içinde aradığımız değeri bulabilmek için çok verimli bir algoritmadır.  Verilen sıralı diziyi tekrar tekrar 2 ye bölerek aramaya devam eder sonunda aradığı değerin index numarasını bulana kadar. Binary search kullanımı için bir örnek verecek olursak , diyelim ki Google Maps ile çalışıyorsunuz ve kullanıcıdan aldığınız bir mekan ismini DB den gelen sıralı listenizden bulup o mekanın koordinatlarını alıp haritada gostermek istiyorsunuz bunun için en verimli arama algoritması Binary Search olacaktır. Nedenini açıklayacak olursak linear arama da algoritma tüm listeyi bastan sona gezer ve bulmaya çalışırdı bu da binlerce mekan bilgisi içinden bir isim bulabilmek için tek tek bastan sona hepsini incelemesi gerektiği anlamına geliyor hem uzun hemde yorucu bir işlem ancak binary search ile bu binlerce mekanı tek tek kontrol etmek zorunda değiliz.

İnsanlara bir algoritmayı anlatırken bazı küçük detayları söylemeye gerek yoktur örneğin bir kek yapılmasını istediğimizde buzdolabını nasıl açması gerektiğini yada yumurtaları dolaptan çıkarıp nasıl kırmaları gerektiğini söylememize gerek kalmaz insan bu gibi küçük detayları kendisi tamamlayarak kek yapma işlemini tamamlayabilirler ancak bilgisayarda bu gibi küçük detaylar  bilgisayar tarafından tamamlanamaz tüm detayların bilgisayara tanımlanması gerekir.

Programlama boyutunda algoritmaları uygulayabilmek için algoritmanın tüm detaylarını bilmek gerekiyor. Problem için girdiler nedir ? Çıktısı nedir ? Hangi değişkenler tanımlanmalı ? Bu değişkenler ne türde olmalı? Bir döngü olmalı mı ne gibi koşullarda olmalı gibi detaylar.

Hadi bu kadar boş yaptıktan sonra şu binary search e dikkatlide göz atalım. Buradaki ana fikir belirttiğimiz sayıyı bulabilmek için belirli aralıkları takip etmek. Diyelim ki bir tahmin oyunu oynuyoruz ve bu tahmin oyununda aklımızdan 1 ile 100 arasında bir sayı tutuyoruz. Ardından siz de bana tahminimizi söylüyorsunuz ve 25 diyorsunuz ve ben size Yukarı diyorum. Ardından siz 81 diyorsunuz bende size Aşağı diyorum. Şimdi biliyorsunuz ki sayı artık kırmızı ile işaretlediğimiz 26 ile 80 aralığında yani 25 ten küçük ve 81 den büyük sayıların hepsini elemiş olduk.

Her seferinde tahmininiz eğer doğru değilse kalan aralıktaki sayıları belli tahmin edilebilir bir aralığa bölerek devam ediyor. Üçüncü tahmininde53 diyorsunuz ve bende Aşağı diyorum yine ne yapmış olduk 26-80 aralığındaki sayıyı tekrar bölmüş olduk 

Doğru sayıyı bulana kadar böyle sürüp giden ama sonunda sayıyı bulduğumuz bir oyun gibi çalışır Binary Search.

İşlem sırası yazacak olursak

1-Min = 1 ve Max = n

2-Max ve Min sayı aralığında bir integer bir değer tut

3-Eğer sayıyı bulduysan çık. Doğru tahmin

4-Eğer tutulan sayıdan düşük ise Min değişkenine tahmin edilen sayıya 1 ekleyip atama işlemini gerçekleştir.

5-Eğer tahmin edilen sayı tutulandan büyük ise o zaman Max değerini tahmin edilenden 1 çıkarıp atama işlemini gerçekleştir.

6-2 numaralı işleme geri dön.

See the Pen Binary Search by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

Javascript Algoritmalari – Heap Sort 709 790 mezo

Javascript Algoritmalari – Heap Sort

Sıradaki sıralama algoritmamız Heap Sort yani Türkçe meali ile yığın sıralaması.

Bilgisayar bilimine göre heap Sort yani yığın sıralaması algoritması karşılaştırma bazlı bir sıralama algoritmasıdır. Heap sort geliştirilmiş seçimli sıralama olarak da düşünülebilir : yani diziyi sıralanmış ve sıralanmamış olarak bölümlere ayırır ve interaktif bir biçimde sıralanmamış olan bölümü daraltır son olarak bir bütün sıralanmış bir output ortaya çıkarır. Heap sort iyi dizayn edilmiş QuickSort dan daha yavaş çalışsa da , O(n log n) çalışma zamanında olumlu bır  avantajı vardır.  Heap sort yerinde ve kullanılabilir bir algoritma olmasına rağmen stabil çalışan bir sıralama algoritması değildir. 

Heap sort çalışması sırasında bir diziyi rastgele sırası değişen değerlerle sıralar.  Algoritmanın ilk çalışma aşamasında elemanlar heap yapısına uygun olacak sekilde tekrar sıralanır ve heap ağacı yapısı aşağıdaki animasyonda gösterildiği gibi sonucu sunar. 

Animasyon:

FlowChart:

Örnek Kod:

See the Pen Heap Sort by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

Javascript Algoritmaları – Merge Sort 625 598 mezo

Javascript Algoritmaları – Merge Sort

Bır baska sıralama tekniği ile birlikteyiz inkilizcesi Merge Sort türkçesi birleştirme kaynaştırma sıralaması olan bu algoritma 2 diziyi alıp küçükten büyüğe sıralamak üzerine kurulmuştur.

Aşağıdaki animasyondan da anlayacağınız üzere 2 dizi alınıyor daha sonra bunları n kadar alt dizilere bölerek bu alt listeleri karşılaştırılarak results dizisine ekleme yaparak sıralıyor.
Animasyon :

Flowchart :

Örnek Kod :

See the Pen Merge Sort by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

Javascript Algoritmalari – Quick Sort 453 593 mezo

Javascript Algoritmalari – Quick Sort

Merhaba arkadaşlar bazı aldığım notları sizlerle paylasmak istiyorum bunlar javascript  ile temel algoritma soruları ve yöntemleri olarak nitelendireceğimiz küçük yazılar olacak.
Hızlı sıralama
Hızlı sıralama bir dizi içindeki elemanları herhangi bir ilişki kuralı koymadan dümdüz küçükten büyüğe sıralamamıza yarayan bir algoritma hadi bakalım nasıl bir şeymiş…

Bu sıralama önce diziden bir ilk elemanı pivot olarak belirler ve onun etrafında sıralama yapmaya başlar. Küçükse left dizisine büyükse right dizisine. Yani pivot eleman her zaman ortada kalıcak şekilde ,ondan büyük ve kücükleri sıralar. Dikkat edecek olursanız fonksiyonun sonunda sıralanmış olan diziyi döndürürken left ve right dizileri içinde aynı metodu cağırarak yani onları da bir daha sıralamaya koyarak geri döndürüyoruz.
Sıralama Animasyonu :
Sorting quicksort animation

FlowChart :

Örnek Kod :

See the Pen Quick Sort by mzekiosmancik (@mzekiosmancik) on CodePen.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.