Posts Tagged :

varyable

C# – DataTable İçindeki Verilerin Sıralarını Ters Çevirmek 150 150 mezo

C# – DataTable İçindeki Verilerin Sıralarını Ters Çevirmek

Merhaba arkadaşlar
Her yazılımcının korkulu rüyası olan test uzmanı arkadaşlarımdan biri olan Bill bir hata kaydı açmış ve demiş ki şu şu sayfada ki listelenen verilerin sıralamaları yanlış ters olması lazım demiş. Bende ufak bir araştırma sonucu bir metod oluşturarak bu problemi çözdüm ve pratik bir bilgi olması açısından sizlerle paylaşmak istedim.
İşte o kodlar 🙂

[codebox 1]

Bilgiyle Kalın
M.Zeki OSMANCIK

C# _ Methods 329 374 mezo

C# _ Methods


Merhaba arkadaşlar programları yazarken çoğu kez bir işlemi birden fazla yerde yapmamız gerekebilir.  Bu da her seferinde aynı kodu yazmak anlamına geliyor ve buda bize hem zaman kaybı  hemde kod karışıklığına neden olacaktır. Peki buna çözüm olarak yapacağımız işlemle alakalı koda bir isim versek ve kullanmak istediğimiz yerde o kadar kodu tekrar tekrar yazmayıp sadece ismiyle çağırsak nasıl olur ? Bence süper olur 😀

Metotlar işte bu işlemi yaparlar bir isimle çağırılarak içersindeki işlemleri tek satırda çağırabilmemizi sağlar. Metotları bir işci olarak düşünebiliriz biz ona ne iş yapması gerektiğini söyleriz ve ismini söylediğimizde o iş yapılır.

Örnek olarak bir öğrenci takip programı yaptığımızı düşünelim. Bu program için ilk önce düşünülmesi gereken form Öğrenci Kayıt formudur ve bu form basit olarak aşağıdaki gibi bi görüntüye sahip olacaktır.

En basit işlemi düşünecek olursak doldurulmuş olan textBox ların temizlenmesini istiyorum ve bunun için form içersine bir Temizle butonu yerleştiriyorum ve bu butonda bütün butonları temizliyorum.

private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e){

txtAd.Clear();

txtSoyad.Clear();

txtTcNo.Clear();

txtDogumYeri.Clear();

txtVeliAd.Clear();

txtVeliSoyad.Clear();

txtTelefon.Clear();

}

Çalıştırdığımda kodlarımın çalıştığını görüyorum tüm alanlar temizleniyor ;).  Buraya kadar bir sorunumuz yok. Peki Kaydet butonuma bastığımda kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıcının yeni kayıt ekleyebileceğinide hesaba katıp kaydetme işleminden sonrada textBoxları temizlememiz gerekiyor. Aynı kodları tekrar yazarsak sorun kalmaz ama sadece bu kadarla kalmasak ve bu formda 2 den fazla yerde textBoxları temizlemek istesek her seferinde bu kodları tekrar tekrarmı yazıcaz ? Diyelimki yazdık program çalışıyor. Daha sonra okul yönetimi bizden 2 textbox daha koymamızı istedi. Biz yazdığımız Clear kodlarına 2 satır daha eklememiz gerekicek ama bir çok yerde kullandığımız için bir tanesini bile unutsak sıkıntı çıkacaktır. Bu kodları merkezi bir yerde toplasak ve ihtiyacımız olduğunda sadece ismi ile çağırsak nasıl olur ? 😉

Metotda değişiklik yaptığımızda tüm farklı yerlerde kullandığımız kodlarda değişecektir. Gelin nasıl yapıyoruz bu işlemi görelim . Bir Metot tanımlayarak aynı işlemi birden fazla yerde yapalım 😉

Void MetotAdi()

{

Yapılacak işlem

}

private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e){

Temizle();

}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)

{

Temizle();

}

private void Temizle()

{

txtAd.Clear();

txtSoyad.Clear();

txtTcNo.Clear();

txtDogumYeri.Clear();

txtVeliAd.Clear();

txtVeliSoyad.Clear();

txtTelefon.Clear();

}

Görüldüğü gibi tek bir metodu yani işçimi sadece adını çağırarak işimi yaptırabiliyorum. 😉

Void metotlar örnekteki gibi sadece içersinde tanımlanan işi yapar. Geriye bir değer döndürmezler.

Metot içersinde yapılan işlem sonucu geriye bir değer döndürmek istiyorsak geriye dönen değer tipinde bir metot oluşturmamız gerekir. Yani işçimize işini yap ama bana yaptığına dair bilgi getir diyoruz. J

Örnek olarak iki sayıyı toplayarak sonucu geri deger olarak döndüren bir metot yazalım.

private void btnTopla_Click(object sender, EventArgs e){

MessageBox.Show(Topla().ToString());

}

int Topla()

{

int sayi1 = 5;

int sayi2 = 6;

int sonuc = sayi1 + sayi2;

return sonuc;

}

Gördüğümüz gibi içeride yapılan işlemin sonucu metodun tipinde olmak zorunda.

Birde içeriye değer gönderebildiğimiz metot tipleri varki buda metot – işçi metaforunu tamamlayan unsurlardan biz işçimizin eline malzemeleri veriyoruz ona sadece o malzemelerle ona söylenmiş olan işi yapmak kalıyor. Ve yine bize bu malzemelerle yaptığı işin sonucunu dönmek zorunda.

private void btnTopla_Click(object sender, EventArgs e){

MessageBox.Show(Topla(5,6).ToString());

}

int Topla(int sayi1 , int sayi2)

{

int sonuc = sayi1 + sayi2;

return sonuc;

}

Ne kadar kolay değilmi ? 😉

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.


C# _ Diziler _ Foreach Döngüsü 595 199 mezo

C# _ Diziler _ Foreach Döngüsü


Merhaba arkadaşlar bu yazımızda da dizileri anlamaya çalışacağız.  Bu yazı sonunda dzi nedir , nasıl tanımlanır dizilerdeki boyut dizilerin metotları ve foreach döngüsü ile alakalı bilgi sahibi olacaksınız.

Daha önce değişkenler ile ilgili bir yazımız vardı. Hatırlarsak değişkenler program içersinde bize geçiçi süre gerekli olan değerleri tutabildiğimiz yapılardı örneğin int sayi = 5; diyerek 5 sayısını sayi değişkeninde tutabiliyordum. Peki bu sayi değişkeninde birden fazla değer tutmam gerekirse bunu gerçekleştirebilirmiyim ? Cevap değişkenlerle hayır ama Dizilerle evet.

Sizinde anlayacağınız gibi dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir. Yani ben sayi değişkenimi dizi olarak tanımlarsam o zaman birden fazla değeri içersinde tutabilirim.

Dizilerin tanımını yaptıktan sonra gelin bu dizi nasıl birşeymiş nasıl yazılırmış ona bir göz atalım.  Dizi tanımları veritiplerinin yanında [] simgeleri ile yapılır.

<veri tipi> [] dizi ismi = new <veri tipi> [dizi eleman sayısı]
String[] isimler;İnt[] sayilar;

Float[] paralar;

Byte[] yaslar;

Dizilerin kaç eleman içereceği, dizi tanımlanırken ya da daha sonra belirtilebilir. Şu şekilde tanımlanabilirler:

int[] sayilar = {3, 8, 2, 6};

int[] sayilar = new int[6]{4, 2, 5, 6, 7, 0};

int[] sayilar = new int[5];

Dizilerin indis numaraları 0 dan başlar ve devam eder. Orneğin isimleri tutacağımız bir dizi tanımladık:

string[] isimler = new string[4];

değerlerini atarken yapacağımız işlem şu olacaktır.

İsimler[0]=”Zeki”;

İsimler[1]=” Yudum”;

İsimler[2]=”Ali”;

İsimler[3]=” Orhan”;

Küçük bir dizi uygulaması yapalım. Bir dizi ve elemanlarını tanımlayarak ListBox içersinde bu değeri gösterelim.

İşte bu kadar kolay bir değişken tanımlar gibi fakat içersinde birden fazla değer taşıyabilen bir değişken gibi düşünebiliriz.

Peki birden fazla boyuta sahip diziler tanımlamak mümkünmü ?  Yani tanımladığımız dizinin 1 elemanıda birkaç değere sahip olsa …

Diziler tek boyutlu olduğu gibi, birkaç boyutlu diziler de tanımlanabilir.  Örneğin :

int [,] matris = new int[5,6];

Bu diziyi tanımladığımızda önce 5 elemanlı bir dizi ardından bu dizinin her elemanı içinde 6 elemanlık bir dizi tanımlamış oluruz.  Yani 2 boyut oluşturmuş oluruz.

Bu dizide bir boyut daha olsaydı, o boyutun her elemanı için diğer boyutlardaki 30 eleman bulunacaktı. Çok boyutlu dizilerin eleman sayıları boyutlarındaki eleman sayılarını çarparak hesaplanabilir.

int [,,,,] dizi = new int[boyut1,boyut2,boyut3,… ,boyutn];

Dizilerin boyutlarınada göz attıktan sonra gelin isterseniz bir kaç metodunada bakalım.

Dizilerin Metotları

Array.Resize();

Resize metodu mevcut dizimizin eleman sayısını istediğimiz kadar arttırır. Bir örnekle bakalım bu olaya bir form üzerinde listbox textbox ve butonumuz olsun ve textbox a yazdığımız değer string bir diziye ve listbox a eklensin istiyorum. İlk etapta ne kadar değer girileceğini bilemiyeceğimizden önce 1 elemanlı bir dizi tanımlıyorum ve her eleman eklendiğinde dizi boyutunu arttırıyorum.

Array.Clear();

Dizimiz içersindeki değerleri temizlemek isteyebiliriz işte bu gibi durumlarda Array.Clear kullanıyoruz. Biraz önce yaptığımız proje üzerinde ufak değişikliklerle Clear metodunu inceleyelim.

Foreach Döngüsü

Daha önceki yazımızda bahsettiğimiz döngüler arasında bir tane daha vardı ama ona bu konunun sonunda değinmek daha mantıklı sanki.

Foreach döngümüz bir dizi veya kolaksiyonun her elemanı için yapısındaki kodları çalıştıran bir döngüdür.

foreach (<tip değişkeni > in <koleksiyon> ){

Yapılacak işlemler

}

Bilgiyle Kalın…
M.Zeki Osmancık

C# _ Değişkenler ve Veri Tipleri 507 316 mezo

C# _ Değişkenler ve Veri Tipleri


Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere değişkenler denilen yapıları anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım 😉

Değişken nedir nasıl tanımlanır?
Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamdada çok kullanılan bir mantıktır aslında. Aklımızdan iki sayı tutmamız istendiğinde ve bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçiçi bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir. Programlamadada geçiçi olarak veri tutmak istediğimizde değişkenleri kullanırız.
<veri tipi> <değişken adı>; şeklinde tanımlanırlar.
string isim;
int rakam;
Tanımlama Kuralları
•Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilir.
•Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik  operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz.
• Sayı ile başlayamaz.
•Visual C#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz.
•Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılırsa, farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir.

Veri Tipleri

Değişkenler program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt  bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir.
Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.

Veri tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar. Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken verinin  boyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir. İki tip veri tipi mevcuttur Değer Tipleri (Value Type)  ve Referans Tipleri (Reference Type)

Değer Tipleri (Value Type)

Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırlar

Referans Tipleri (Reference Type)


    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.