• By mezo
  • 17/10/2010

Veritabanı (Database) Nedir ?

Veritabanı (Database) Nedir ?

Veritabanı (Database) Nedir ? 150 150 mezoMerhaba arkadaşlar

Biliyorsunuzki insanoğlu sürekli bir saklama derdindedir. Değerli olanı saklamak tüm canlıların doğasında vardır. Ne saklarız mesela ?  Para, önemli evrak ,ziynet eşyası vb. Hatta yaşam için önemli ve değerli olan yiyeceklerimizi bile buzdolaplarında belli bir düzenle saklarız değil mi ? Değerlimissss dediğimiz herşeyi gelebilecek tehlikelerden korumak için saklarız.

Teknoloji geliştikçe değerli şeylerde teknolojik olmaya başladı haliyle artık küçük bir veri ,bir hisse senedinden değerli olabiliyor günümüzde, o yüzden verilerimizide güvenli bir yerde muhafaza etmek isteriz. Bu arada veri ne diyecek olursakda: bilgisayarda  işlenmemiş ham bilgilere veya bilgisayarın alabildiği işleyebildiği sonuç üretip saklayabildiği herşeydir.Dağınık bilgi kümesidir ve anlamlı bir şekilde düzenlendiğinde yararlı bilgi olur. Peki veriler bizim için para ziynet eşyası vs  kadar önemliyse bu verileride güvenli bir yerde tutmalıyız. Bu yerin adıda VeriTabanı.

Peki veritabanı nedir ?

Veritabanı birbiri ile ilişkili veriler topluluğu, aynı zamanda veriyi yönetebilmek ve sunmak için kullanılan tablolar sorgular raporlardan oluşan nesneler topluluğudur. Sadece veriler yığını değildir ilişkileride inceleyip yorumlayabilirler.  Bir başka deyişle bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.

Ne avantajı var veritabanının dersek ilk olarak veri tekrarından kurtulucaz sonra bellek tasarufu sağladığı için bilgisayarımız çok yorulmayacak , standart bir sorgu dili vardır onunla tüm işlemlerimizi yapabiliyor olacağız ve en önemliside veri bütünlüğümüz bozulmayacak.

Dezavantajı yokmu tabiki var  ilk olarak profesyonel bir kurulum gerektiriyor eğer doğru düzgün bir kurulum tasarım yapılmazsa sonradan işler bozulabilir tüm veriler kaybolabilir. Diğer dejavantaj ise  klasik dosya biçimlerine göre birazcık maaliyetli .

Verileri sistematik olarak depolayan yazılımlara ise  “Veri Tabanı Yönetim Sistemi” deniyor. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanın bu bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesi ve ona hızla ulaşabilmesidir. Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaşabilmek esastır. Bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ilişkilerin incelenerek bir çok kriterle işlem gerçekleştirilen ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkânının sağlandığı programlardır.

Örneğin : MS-SQL Server, Oracle , Sybase, Acces,Postgre SQL

Veritabanı yazılımları yapı bakımından 2 ye ayrılırlar .

1-      Düz Dosya Veritabanı oluşturan programlar.

Tüm verileri tek bir tabloya sığdıran ve kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlandığı veritabanı uygulamalarıdır.

Bu tür programlara en iyi örnek Notepad , MS Word , MS Excel

2-      İlişkisel Veritabanı oluşturan programlar

Düz dosya veritabanı mantığının tam tersine bir çok farklı tablo kullanılan tablolar arasında ilişkiler bulunan bu ilişkileri düzenleyen yöneten sistemlerdir. Birden fazla tablo arasındaki geçişleride ilişkiler sayesinde daha hızlı erişim daha tasarruflu disk kullanımı sağlar ve güncelleme işlemi çok daha basit olur.

Veritabanı bileşenleri

Tablolar: Bir veritabanında verilerin saklandığı birimlerdir  ve birden fazla olabilirler aralarındaki bağ ile tek bir tablonun yükü diğer tablolara dağıtılmış olur ve peformans sağlar.

Raporlar: Raporlama Servisleri çeşitli amaçlar için veritabanındaki bilgileri düzenli kurallı ve isteğe uygun olarak raporlayan ve uygulamalarımızda bir dizi işlevsellik sağlayan servislerdir.

Sorgular: Veritabanı sistemi içersinde yer alan tablolardaki verilerin ilgili kodlar yardımı ile isteğe uygun olarak seçilerek belirli bir düzen içersinde sunulması olayıdır .

Umarım veritabanları ile ilgili fikir sahibi olmuşsunuzdur.

Görüşmek üzere.


2 comments

Comments are closed.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.