• MS SQL içerisindeki büyük miktarda veriler arasında sayfalamayı hızlı bir şekilde yapmak0

  CREATE PROCEDURE dbo.GetProductsPaged
  (
    @startRowIndex int,
    @maximumRows int
  )
  AS
    SELECT   ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, QuantityPerUnit,
          UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, Discontinued,
          CategoryName, SupplierName
  FROM
    (
      SELECT ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, QuantityPerUnit,
         UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, Discontinued,
         (SELECT CategoryName
          FROM Categories
          WHERE Categories.CategoryID = Products.CategoryID) AS CategoryName,
         (SELECT CompanyName
          FROM Suppliers
          WHERE Suppliers.SupplierID = Products.SupplierID) AS SupplierName,
         ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ProductName) AS RowRank
      FROM Products
    ) AS ProductsWithRowNumbers
  WHERE RowRank > @startRowIndex AND RowRank <= (@startRowIndex + @maximumRows)
  
  
  READ MORE