• Regex ifadelerinizi online olarak test edin

  Regex ifadelerinizi online olarak test edin0

  Yazdığın regex ifadeleriniz online olarak test etmek için http://www.regextester.com/ adresini kullanabilirsiniz. “Test on text” bölümüne yazdığınız string eğer “type regex” ile eşleşmiyorsa “result” bölümünde “No match” eşleşiyorsa “macthes (x)” sonucu olacaktır.

  READ MORE
 • Şifre alanları için regex ifadesi0

  // c# kodu olduğu için \ karakteri \ olarak yazılmıştır, başka programlama dillerinde "\" ifadesini "\" ile değiştirin
  ^(?=.*[^a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[-!$%^&*()_+|~=`{}\[\]:\";'<>?,.\/])\S{8,30}$
  // şifrenin en az 8 karakter olmasını 1 küçük, 1 büyük harf, 1 rakam ve 1 sembolden oluşmasını zorunlu tutar.
  ^(?=.*[^a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])\S{8,30}$
  //bu ifadede ise sembol zorunluğu yok.
  
  READ MORE