regex

Şifre alanları için regex ifadesi

1
2
3
4
5
// c# kodu olduğu için  karakteri  olarak yazılmıştır, başka programlama dillerinde "" ifadesini "" ile değiştirin
^(?=.*[^a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[-!$%^&*()_+|~=`{}[]:";'<>?,./])S{8,30}$
// şifrenin en az 8 karakter olmasını 1 küçük, 1 büyük harf, 1 rakam ve 1 sembolden oluşmasını zorunlu tutar.
^(?=.*[^a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])S{8,30}$
//bu ifadede ise sembol zorunluğu yok.