• By mezo
 • 03/10/2010

Algoritma

Algoritma

Algoritma 503 345 mezo


Algoritma Nedir?

Algoritmalar bir işin nasıl yapıldığını adım adım hangi etaplardan geçerek gerçekleşeceğini gösteren bir çalışma planıdır aslında. Algoritmalar  programlama dili değildir  sadece programlama dillerine klavuz görevi gören bir yöntem dizisidir.Algoritmalar yazılı şekilde olabileceği gibi semboller dizilimi ilede  karşımıza çıkabilirler.

Algoritmalardaki yöntemler sırası

 • Veri Girişi
 • İşlem
 • Kararlar

Veri Girişi : Yapılan uygulamaların runtime kısmında kullanıcı tarafından girilecek olan verilerdir.

Kararlar: Karar ve kontrol yapıları algoritmanın akışını yönlendiren önemli kavramlardır. Girilen veya işlem sonucu elde edilen veriler kontrol edilerek algoritma istenilen yere yönlendirilir.

İşlem: Algoritmada belirtilen kararlar ve girilen veriler ile hangi işlemlerin gerçekleşeceğini belirtiğimiz yöntemlerdir.

Özellikleri

 • Girdi: Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
 • Çıktı: En azından bir değer üretilmeli.
 • Açıklık: Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.
 • Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
 • Etkinlik: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.

Akış Diagramları

Bu diagramlar daha anlaşılır bir  yapıya sahip olmaları için bazı semboller ile belirtilen algoritma yöntemidir.Akış diagramları farklı semboller yardımı ile hazırlanırlarşekilleri itibari ile anlaşılması kolay problem çözümünde

yardımcı bir yöntemdir. Şimdi bazı diagram şekillerini tanıyalım ve bir işlemin algoritmasını çizelim.

Çay Demleme İşleminin Algoritması

•      Kullanıcıdan su verilmesi beklenir.

•      Suyu ısıtma işlemi yapılır

•      Suyun kaynadığı kontrol edilir. Kaynamamışsa ısıtmaya devam eder

•      Demliğe çay konulur.

•      Kullanıcıdan alınan demleme bilgisi ile şimdiki zaman toplanır ve süre bulunur .

•      Şimdiki zaman küçükse çay demlenmeye devam eder.

•      Çayın demlendiği mesajla bildirilir.

Çay Demleme İşlemi Algoritma Diagramı

Bilgiyle Kalın…
M.Zeki Osmancık

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.