• By mezo
  • 03/10/2010

C# _ Hatalar ve Giderilmeleri _ Try-Catch

C# _ Hatalar ve Giderilmeleri _ Try-Catch

C# _ Hatalar ve Giderilmeleri _ Try-Catch 353 238 mezo


Hata Nedir ?

Programcılar veya programı kullanacak olan  son kullanıcılar kimi zaman bazı kullanım yada mantıksal hatalar yapabilirler. Bu hatalar gözden kaçabilen mantıksal hatalar olabilir son kullanıcının programı kullanması sırasında veya test aşamasında karşımıza çıkabilir. İşte bu hataların giderilmesi hata çıktığı anda işlem kod bloğunu terk etmesi için işlemlerimizi try bloğu içersinde yazıyoruz bu blog içersinde bir hata meydana geldiğinde catch bloğu ile hata durumunda ne gibi bir işlem yapacağımızı belirtiyoruz.

Hatanın Yakalama

Örnek olarak iş yerimizde çalışan sarışın bir sekreterimiz için 2 sayıyı toplaması için çok basit bir hesap makinesi yazmış olalım. Sekreterimiz bu hesap makinesini kullanırken sayısal değerler kullanmak zorunda. Peki sayısal olmayan bir değer girdiğinde programın tepkisi ne olacaktır ?

Bu sorunu program içersinde hata kontrolü yaparak çözebiliriz. Eğer işlem bloğumuzda hata oluşursa hata yakalanacak işlemden çıkacak ve hata durumunda ne yapmasını istemişsek onu yapacak.

Finally

Birde programlarımızda hata olsun yada olmasın çalışmasını istediğimiz bazı kodlar yapılmasını istediğimiz işlemler olacaktır. Bunlar hata çıkması durumunda bile çalışacak olan kod bloklarıdır. Finally blogu içersinde yer alan kodlar her ne hata olursa olsun çalışacaktır.

Bilgiyle Kalın…
M.Zeki Osmancık

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.