Posts Tagged :

IDE

C# | OOP Terminolojisi 150 150 mezo

C# | OOP TerminolojisiAccess Modifier : Bir tipe veya tipin üyelerine erişimi sınırlayan private, protected, internal, public gibi kelimelerdir.

Accessible Member : Verilen tip tarafından ulaşılabilen üyedir. Bir tip ile erişilebilen bir üye başka bir üye tarafından erişilebilir olmayabilir.

Accessor : Bir özellik (Property) ile ilişkilendirilmiş Özel (private) veri alanı (data field) üyenin değerini alan veya ayarlayan metodlardır. Okunur-Yazılır özellikler get ve set erişimcilerine sahipken salt okunur özellikler sadece get erişimcisine sahiptirler.

Anonymous Method : Bir delegeye parametre olarak geçilirilen bir kod bloğudur.

Base Class : Türetilmiş sınıf (Derived Class) tarafından miras alınan sınıftır (Inherited Class).

Call Stack : Çalıştırma zamanında (runtime) programın başından başlayarak çalıştırılacak ifadeye kadar olan yapılan metod çağrılarının dizisidir.

Class : Nesneyi tanımlayan, nesneye şablon oluşturan veri tipidir. Sınıflar veri ve veriyi etkileyen metodlardan her ikisini de içerebilirler.

Constructor: Bir sınıf veya yapı üzerinde bulunan ve o tipteki nesneleri oluşturan özel metodlardır.

Delegate : Bir metodu referans eden bir tiptir. Bir delege metoda atandığında tam olarak o metod gibi davranır.

Derived Class : Başka bir taban sınıfın davranışına ve verisine erişmek, geliştirmek veya değiştirmek için miras yöntemini kullanan sınıftır.

Destructor : Örneğin sistem tarafından sonlandırılmasını hazırlayan, sınıf veya yapı üzerindeki özel bir metodtur.

Event : Bir değişikliğin bilgilendirmelerini gönderen sınıf veya yapı üyesidir.

Field: Sınıfın ya da yapının doğrudan erişilen veri üyesidir.

Generics : Jenerikler, bir sınıf ya da metodun bir tip parametresi ile tanımlanabilmesine olanak sağlarlar. İstemci kodu tipin örneğini yaratırken parametre olarak tanımlanan tipi belirli bir tipte değişken olarak tanımlar. Böyle parametrenin hangi tipte olduğu tanımlandığından sınıf ya da metodta o tip olarak kullanılabilir.

IDE (Integrated Development Environment) : Derleyici, debug edici, kod düzenleyici ve tasarım araçları gibi çeşitli geliştirme araçları için birleştirilmiş bir arayüz sağlayan uygulamalardır.

Immutable Type : Örnek yaratıldıktan sonra, örneğinin veri, alan ve özellikleri değişmeyen tiplerdir. Değer tiplerinin çoğu böyle tiplerdir.

Inaccessible Member : Belirtilen bir tip tarafından erişilemeyen bir üyedir. Bir tipe Erişilmez bir üyenin başka bir tipe de erişilmez olması gerektiğine dair bir zorunluluk yoktur.

Inheritance : C#, Miras almayı destekler. Yani bir sınıf (class) taban sınıf (base class) olarak adlandırılan sınıftan türetilir ve aynı metod ve özellikleri miras alır. Bunu sınıfa Türetilmiş Sınıf (Derived Class) denir.

Interface : Sadece public metod, olay ve delegelere ait imzaları içeren bir tiptir. Arayüzü miras alan bir nesne arayüzde imzaları tanımlanan tüm metod, olayları geliştirmek zorundadır. Sınıflar veya Yapılar (Structs) herhangi bir sayıda arayüzden miras alabilirler…

Iterator : Öteleyici, bir sınıfın içerdiği bir koleksiyon veya diziyi (array) sınıf kullanıcılarının foreach ile kullanabilmesine olanak sağlar.

Member : Bir sınıf (class) ya da yapı (struct) üzerinde tanımlana alan (field), özellik (property), metod (method) veya olaylara (events) o sınıfın üyeleri (class members) denir.

Method: Bir sınıf (class) ya da yapı (struct) için davranışı sağlayan isimlendirilmiş kod bloğudur.

Mutable Type : Örnek yaratıldıktan sonra, örneğinin veri, alan ve özellikleri değiştirilebilen tiplerdir. Referans tiplerinin çoğu böyle tiplerdir.

Nested Type : Diğer bir tipi tanımının içinde tanımlanmış tiptir.

Object : Sınıf örneğidir (instance). Bir nesne bellekte bulunur ve verisi ve bu veriler üzerinde etkisi olan metodları vardır.

Property : Özellikler, erişimcileri aracılığı ile bir veri üyesine ulaştırırlar.

Refactoring :
Bilgisayar terminolojisinde bilgisayar yazılımının çıktılarını ve işlevlerini değiştirmeden iç yapısının yeniden düzenlenerek uygulamanın geliştirilmesi, iyileştirilmesi demektir. Kısaca önceden girilmiş kodun tekrar kullanılması diyebiliriz. Visual Studio C# düzenleyicisi akıllıca kodunuzu tekrar biçimlendirebilir. Mesela işaretlediğiniz bir kod bloğunu bir hamleyle bir metoda dönüştürebilirsiniz.

Reference Type : Bir veri tipidir. Referans tipi olarak tanımlanan bir değişken verinin depolandığı konumu işaret eder.

Static : Statik olarak tanımlanan bir sınıf ya da metod “new” anahtar kelimesi ile ilklendirilmeden varolabilir.
Örneğin Main() statik bir metoddur.

Struct : Tipik olarak bazı mantıksal ilişkileri olan değişkenler içermesi için kullanılan birleşik veri tipidir. Yapılar aynı zamanda metodlar ve olaylar içerebilirler. Miras almayı desteklemezken arayüz kullanımını desteklerler. Sınıflar referans tipiyken, yapılar değer tipidir.

Value Type : Öbek (Heap) üzerine yerleştirilen referans tiplerine karşın yığın (stack) üzerine yerleştirilen veri tipidir. Yapı ve null değer alabilen (Nullable) tiplerin de olduğu gibi Nümerik tipleri de içeren Yerleşik (built-in) tiplerin hepsi değer tipleridir. Sınıf tipi ve string tipi referans tipleridir.

kaynak: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms173231.aspx

Bilgiyle Kalın…
M.Zeki Osmancık

Visual Studio 2008 Genel Bir Bakış 500 339 mezo

Visual Studio 2008 Genel Bir Bakış


Merhaba Arkadaşlar.

Yazıya başlamadan önce sizleri bir terim ile alakalı bilgilendirmek istiyorum bu terim ; IDE  sakın harddisklerdeki bağlantı türü ile karıştırmayın 😉 IDE = Integrated Development Environment yani Entegrasyonlu Geliştirme Platformu programların gelişme aşamalarının gerçekleştiği platformlardır. Farklı diller için farklı IDE ler geliştirilmiştir.

Biz bu IDE ler içersinde en gelişmiş olanını kullanacağımız için bende bu gelişmiş IDE yi sizlere basitçe tanıtmak istedim. Kullanacağımız IDE :

Visual Studio

Teknolojisini basit cümlelerle anlatmak zor elbette ama özetlemek gerekirse çok gelimiş özelliklere ve yardımcı araçlara sahip bir IDE dir. Sadece tek bir dil için geliştirilmemiştir bir önceki yazımızda bahsettiğimiz  .Net uyumlu tüm programlama dillerinin desteklendiği ve aynı projelerde dahi çalıştırılabildiği bir ortamdır.  Program geliştirenlere kullanışlı ve kolay bir ortam sağlayarak uygulamaların daha işlevsel olması konusunda bizlere destek sağlar.

Peki ne var bu Visual Studio nun içersinde.

Visual Studio’yu genel görünüm olarak 4 bölümde inceleyebiliriz;

*Çalışma Sayfaları

*Araç Çubukları

*Menüler

*Pencereler

Visual Studio programımızı ilk açtığımızda bizi Başlangıç sayfası karşılıyor ve bizlere (eğer internete bağlıysak) MSDN den çeşitli gelişme ve haberleri sunuyor. Visual studio içersinde web sayfalarıda açabiliyorsunuz bu arada. Start Page başlangıç sayfamızın bulunduğu kısma daha sonra projelerimizi yazacağımız sayfalarda geliyor işte bu alana Çalışma Sayfaları diyoruz. Sekmeler halinde pencerelerle çalışabileceğimiz bu çalışma alanı hem form veya web sayfaları tasarımlarında hemde kod yazarken çokça kullanacağımız bir alan olacaktır.

İkinci olarak çoğu programda gelenek haline gelmiş olan Araç Çubuklarımız var. Bu araç çubukları menü komutları için görsel kısayollar sunarak işimizi kolaylaştırırlar. Benzer işlemler aynı araç çubuğu üzerinde gruplanarak kullanım dahada işlevsel hale gelir. Yada istersek biz bu araç çubukları üzerindeki görsel kısayolları değiştirerek kişiselleştirebiliriz de.

Üçüncü olarak hemen hemen her programda  görmeye ve kullanmaya aşina olduğumuz Menüler aslında tüm programlarda benzer niteliklerdedir. Çeşitli komut ve yardımcı pencerelere ulaşmamızda bize kolaylık  sağlarlar.

Menülerde bulunan temel başlıkları kısaca tanıyalım :

File: Adındanda anlaşılacağı gibi dosya işlemlerinin yapıldığı menüdür yeni proje yada varolan projelerin açılması gibi işlemleri bu menü seçeneği içersinde bulunan seçeneklerden yönetebiliriz.

Edit : Tüm yazı ile ilgili düzenleme işlemlerinin yer aldığı menüdür. Kopyala Kes Yapıştır Bul Değiştir gibi seçenekleri mevcuttur.

Project: Üzerinde çalıştığımız projenin özelliklerinin yönetilebileceği referans ve dosya ekleme çıkarma gibi işlemlerin var olduğu menüdür.

Built: Geliştirdiğimiz projelerin çalıştırılmak üzere içersinde bulunan komutların derlenmesi için gereken komutlara ulaşabildiğimiz menüdür.

Debug : Adındanda anlaşılacağı gibi Hata bulma ve ayıklama ile ilgili tüm seçeneklerin bulunduğu menüdür.

Tools : Visual Studio ile birlikte yüklenen yardımcı araçların bulunduğu menüdür. Ayrıca Visual Studio ile alakalı ayarların yapılabildiği Options seçeneğide bu menü  altında yer alır.

Ve Help menüsü sanırım bunun açıklamasına gerek yoktur. =)

Visual Studio içersindeki yolculuğumuza devam edelim çalışma sayfaları araç çubukları menüler derken son olarak belirttiğimiz Pencereler  seçeneğine geldik

Dördüncü ve son olarak bahsedeceğimiz Pencerelerden kasıt ise Visual studio içersinde uygulama geliştirme aşamasında sık sık kullanılabilecek olan birçok elemanı bir araya getiren yada durum belirten pencerelerdir.

Bu pencerelerden çok kullanılan bir kaçını tanımlamak gerekirse:

Properties: Projedeki tüm öğelerin özelliklerinin yer aldığı bir penceredir. İstenen değişiklikleri yine bu pencere üzerinden gerçekleştirmekde mümkündür.

ToolBox :Projelerde kullanılan çeşitli kontrollerin listelendiği penceredir. Buradaki öğeler sekmeler içersinde gruplanmıştır.

Solution Explorer : Projeler bir solution (çözüm) içersinde yer açılır. Bir çözüm içersine farklı dilde ve tipte projeler dahil edilebilir.Bu pencere solution yapısını gösterir ve ilgili işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.

Uygulama geliştirirken en çok kullanacağımız pencereler olacaktır.

Visual Studio yu basitçe olsa tanımış olduk geliştirme ortamını etkin bir şekilde kullanmak önemlidir. Bu yüzden bu yazının klavuzluğunda  sizde biraz merak ile Visual Studio içersinde ne var ne yok karıştırarakda bulabilirsiniz.

Görüşmek Dileğiyle.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.