Posts Tagged :

değişken

C# _ Methods 329 374 mezo

C# _ Methods


Merhaba arkadaşlar programları yazarken çoğu kez bir işlemi birden fazla yerde yapmamız gerekebilir.  Bu da her seferinde aynı kodu yazmak anlamına geliyor ve buda bize hem zaman kaybı  hemde kod karışıklığına neden olacaktır. Peki buna çözüm olarak yapacağımız işlemle alakalı koda bir isim versek ve kullanmak istediğimiz yerde o kadar kodu tekrar tekrar yazmayıp sadece ismiyle çağırsak nasıl olur ? Bence süper olur 😀

Metotlar işte bu işlemi yaparlar bir isimle çağırılarak içersindeki işlemleri tek satırda çağırabilmemizi sağlar. Metotları bir işci olarak düşünebiliriz biz ona ne iş yapması gerektiğini söyleriz ve ismini söylediğimizde o iş yapılır.

Örnek olarak bir öğrenci takip programı yaptığımızı düşünelim. Bu program için ilk önce düşünülmesi gereken form Öğrenci Kayıt formudur ve bu form basit olarak aşağıdaki gibi bi görüntüye sahip olacaktır.

En basit işlemi düşünecek olursak doldurulmuş olan textBox ların temizlenmesini istiyorum ve bunun için form içersine bir Temizle butonu yerleştiriyorum ve bu butonda bütün butonları temizliyorum.

private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e){

txtAd.Clear();

txtSoyad.Clear();

txtTcNo.Clear();

txtDogumYeri.Clear();

txtVeliAd.Clear();

txtVeliSoyad.Clear();

txtTelefon.Clear();

}

Çalıştırdığımda kodlarımın çalıştığını görüyorum tüm alanlar temizleniyor ;).  Buraya kadar bir sorunumuz yok. Peki Kaydet butonuma bastığımda kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıcının yeni kayıt ekleyebileceğinide hesaba katıp kaydetme işleminden sonrada textBoxları temizlememiz gerekiyor. Aynı kodları tekrar yazarsak sorun kalmaz ama sadece bu kadarla kalmasak ve bu formda 2 den fazla yerde textBoxları temizlemek istesek her seferinde bu kodları tekrar tekrarmı yazıcaz ? Diyelimki yazdık program çalışıyor. Daha sonra okul yönetimi bizden 2 textbox daha koymamızı istedi. Biz yazdığımız Clear kodlarına 2 satır daha eklememiz gerekicek ama bir çok yerde kullandığımız için bir tanesini bile unutsak sıkıntı çıkacaktır. Bu kodları merkezi bir yerde toplasak ve ihtiyacımız olduğunda sadece ismi ile çağırsak nasıl olur ? 😉

Metotda değişiklik yaptığımızda tüm farklı yerlerde kullandığımız kodlarda değişecektir. Gelin nasıl yapıyoruz bu işlemi görelim . Bir Metot tanımlayarak aynı işlemi birden fazla yerde yapalım 😉

Void MetotAdi()

{

Yapılacak işlem

}

private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e){

Temizle();

}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)

{

Temizle();

}

private void Temizle()

{

txtAd.Clear();

txtSoyad.Clear();

txtTcNo.Clear();

txtDogumYeri.Clear();

txtVeliAd.Clear();

txtVeliSoyad.Clear();

txtTelefon.Clear();

}

Görüldüğü gibi tek bir metodu yani işçimi sadece adını çağırarak işimi yaptırabiliyorum. 😉

Void metotlar örnekteki gibi sadece içersinde tanımlanan işi yapar. Geriye bir değer döndürmezler.

Metot içersinde yapılan işlem sonucu geriye bir değer döndürmek istiyorsak geriye dönen değer tipinde bir metot oluşturmamız gerekir. Yani işçimize işini yap ama bana yaptığına dair bilgi getir diyoruz. J

Örnek olarak iki sayıyı toplayarak sonucu geri deger olarak döndüren bir metot yazalım.

private void btnTopla_Click(object sender, EventArgs e){

MessageBox.Show(Topla().ToString());

}

int Topla()

{

int sayi1 = 5;

int sayi2 = 6;

int sonuc = sayi1 + sayi2;

return sonuc;

}

Gördüğümüz gibi içeride yapılan işlemin sonucu metodun tipinde olmak zorunda.

Birde içeriye değer gönderebildiğimiz metot tipleri varki buda metot – işçi metaforunu tamamlayan unsurlardan biz işçimizin eline malzemeleri veriyoruz ona sadece o malzemelerle ona söylenmiş olan işi yapmak kalıyor. Ve yine bize bu malzemelerle yaptığı işin sonucunu dönmek zorunda.

private void btnTopla_Click(object sender, EventArgs e){

MessageBox.Show(Topla(5,6).ToString());

}

int Topla(int sayi1 , int sayi2)

{

int sonuc = sayi1 + sayi2;

return sonuc;

}

Ne kadar kolay değilmi ? 😉

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.


C# _ Döngüler _ For & While 490 448 mezo

C# _ Döngüler _ For & While


Merhaba arkadaşlar bu yazımızda C# programlama içersinde bulunan döngüleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu yazının sonunda ardarda işlemleri nasıl kısa yolla yapabilirsiniz, for döngüsü ve while döngüsü ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Haydi başlayalım… 😀
Döngüler programlarımızda ardarda yada sıralı şekilde yaptıracağımız işlemleri için kullanılır. Fazla kod ,zaman kaybı ve performans açısından yarar sağlarlar. Diyelim ki öğrenci kaydı yapabileceğimiz bir windows form tasarlıyoruz ve bu windows formu üzerinde combobox nesnemiz yer almakta yıl kısmının yanlış yazılmasını engellemek için biz girerek kişinin sadece seçme işlevini yerine getirmek istiyoruz. İlk aklımıza gelen ComboBox nesnemizin items özelliği üzerinden tüm bilgileri girmek oldu değilmi ?

İster items özelliğinden dolduralım istersek kod ile dolduralım yinede bu işlem bize inanılmaz vakit kaybına neden olacaktır. Peki bir kolay yolu yokmu bu işi yapmanın tabi ki var. Döngüler bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar.   Yukarıda bahsettiğimiz işlem için sadece döngü kullanmamız yetecektir.

For Döngüsü

for (başlangıç; koşul;artım){

Yapılacak işler;

}

Belirtilen başlangıç değerinden itibaren koşul sağlanana kadar içine yazılan kod parçasını çalıştırır ve bize sıralı işlemlerimizi hızlıca yapmamızı sağlar. Buna göre yukardaki işlemimiz nasıl oluyor görelim.

Ne kadar kolay değilmi ? 😀

Peki bu for döngüsü içersinde bir erken geçiş sağlamak istersek o zaman ne yapmalıyız?

for (int i = 1950; i < 2010; i++){

if (i == 1965)

{

continue;

}

comboBox1.Items.Add(i.ToString());

}

Biraz önce ki doldurma işlemi sırasında bir koşul sağlanıyorsa o koşulun sağlandığı değeri atlayarak döngü devam eder. Yani burada i 1965 olduğunda o satırdaki işlemi atlayacak ve 1966 dan devam edecek

Continue ile oluşan işlemi anladıysak birde koşul sağlandığında döngü işlemine son veren bir kodumuz daha var :

Break

for (int i = 1950; i < 2010; i++){

if (i == 1965)

{

break;

}

comboBox1.Items.Add(i.ToString());

}

MessageBox.Show(“Döngü Sonlandırıldı.”);

Yine aynı işlem için break işlemi yapıldığı zaman koşul sağlanıyorsa döngüden çıkarak sadece 1965 e kadar olan sayıları ComboBox nesnesi üzerine ekler.

Return

Bir döngünün sonundaki erken geçişi sağlar koşul sağlanmıyorsa hiç bir işlem yapmadan çıkar.

for (int i = 1950; i < 2010; i++){

if (i == 1965)

{

return;

}

comboBox1.Items.Add(i.ToString());

}

MessageBox.Show(“Döngü Sonlandırıldı.”);

While Döngüsü

Bir başka döngü türü olan while bir koşul sağlanıyorken dönmeye devam eden döngü çeşididir. Koşul false ise döngü sona erer.

while(koşul){

Yapılacak işler;

}

Aynı örneğimizi While ile yaptığımızda bu kez biraz syntax değişiyor ama yaptığımız işlem aynı.

Koşulumuz sağlandığı sürece yani i 2010 dan küçük olduğu sürece işlemimizi sürdürdü ve yine aynı örneğimizdeki Combobox itemlerini ekledik.

While i en güzel anlatan örnek belkide Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Dayak Yemek deyimi.

Hadi gelin bu örneği yapalım 😀

Do While Döngüsü

Diğer döngülerden farkı koşul sonda kontrol edilir. Buda döngünün en az 1 kere çalışacağı anlamına gelir.

Do{

Yapılacak işler;

} while (koşul);

Bilgiyle Kalın…
M.Zeki Osmancık

C# _ Değişkenler ve Veri Tipleri 507 316 mezo

C# _ Değişkenler ve Veri Tipleri


Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere değişkenler denilen yapıları anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım 😉

Değişken nedir nasıl tanımlanır?
Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamdada çok kullanılan bir mantıktır aslında. Aklımızdan iki sayı tutmamız istendiğinde ve bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçiçi bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir. Programlamadada geçiçi olarak veri tutmak istediğimizde değişkenleri kullanırız.
<veri tipi> <değişken adı>; şeklinde tanımlanırlar.
string isim;
int rakam;
Tanımlama Kuralları
•Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilir.
•Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik  operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz.
• Sayı ile başlayamaz.
•Visual C#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz.
•Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılırsa, farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir.

Veri Tipleri

Değişkenler program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt  bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir.
Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.

Veri tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar. Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken verinin  boyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir. İki tip veri tipi mevcuttur Değer Tipleri (Value Type)  ve Referans Tipleri (Reference Type)

Değer Tipleri (Value Type)

Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırlar

Referans Tipleri (Reference Type)


    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.